TOPlist

Jevišovice

Krajina okolo malého městečka Jevišovic bylo osídlena již v pravěku. Byly zde nalezeny zbytky pravěkého hradiště a nálezy byly takového významu, že tato kultura byla pojmenována podle místa naleziště - Jevišovická kultura. První zmínka o Jevišovicích pochází z roku 1289. Jevišovice se staly jednou z bašt husitství na jihozápadní Moravě. Poté co byl dobyt a rozbořen starý hrad, postavili pánové s Kunštátu na protějším ostrohu nový hrad, dnešní Starý zámek. Tzv. Nový zámek byl postaven koncem 17. století. Jeho okolí dodnes zdobí krásné sochy od Mattielliho ze zrušeného kláštera v Louce u Znojma. V roce 1990 bylo historické jádro Jevišovic vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Na řece Jevišovce byla postavena r. 1897 kamenná přehradní nádrž, která ve své době byla první přehradou na Moravě. K její výstavbě byli povoláni inženýři až z Itálie. Je to nejstarší přehrada na Moravě vybudovaná jako ochrana proti záplavám a pro potřeby cukrovaru v nedalekých Hrušovanech. Výška hráze 25 metrů.
Jevišovice - Nový zámek Jevišovice - Nový zámek
Nový zámek
Zámek Jevišovice Zámek Jevišovice
Starý zámek
Jevišovická přehrada Jevišovická přehrada
Přehrada
Virtuální prohlídky serveru
Starý zámek Jevišovice
Jevišovice - Nový zámek